Vážení čitatelia, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorým zisťujeme záujem o elektronické knihy v našej knižnici. Dotazník je anonymný a prostredníctvom neho chceme prispieť k zlepšeniu knižnično - informačných služieb pre verejnosť. Dotazník

Knižnica Jána Kollára FACEBOOK

 

    
  
  
Viac informácií TU
  
  

Knižko - časopis pre deti o knihách a knižnici, ktorý vám ponúkame zdarma na oddelení literatúry pre  deti...

Knižko jar 2015
Knižko jeseň 2014
Knižko 2014
Knižko Jeseň 2013

Čítajte viac...