Autorský klub Banská Štiavnica

Autorský klub v Banskej Štiavnici tvorí skupinka nadšencov, amatérskych literátov, výtvarníkov a hudobníkov. My sme v čitárni privítali niektorých z nich. Cestu k nám si našla pani Eva Kolembusová, Mária Petrová a Odo Kolembus. Eva Kolembusová sa zaujíma hlavne o poéziu, kde môže vyjadrovať svoje pocity. V tvorbe sa snaží vzdať hold prírode, ktorá v nej vyvoláva pocity harmónie. Odo Kolembus, milovník hôr a prírody, písal básne a reportáže už počas štúdia. Mária Petrová sa venuje poézii, próze, satire, tiež žartovnej tvorbe, či esejám. Častou témou jej tvorby sú spomienky na detstvo a najbližších, južné Slovensko a rodný kraj. Hostia nám predstavili svoju tvorbu, prečítali a predniesli úryvky z nej, a tým navodili nezabudnuteľnú atmosféru plnú radosti, šťastia ale tiež dojatia.