ČIN - ČIN

Prváčikovia zo ZŠ P. Križku spoznali neposedného vrabca Čima. Rozprávali sme sa o tom, ktoré vtáky na zimu odlietajú do teplých krajín, a ako sa volajú. Deti skúšali hádať, koľko krokov urobí vrabec za jeden celý rok a náramne sme sa zabavili, keď deti prišli na to, že vrabec neurobí ani jeden krok, pretože celý svoj život skáče. Deti rozprávali o tom, ako sa vedia postarať o vtáčiky v zime a na spestrenie podujatia nakreslili vrabca na pripravený papier. Dohodli sme sa, že budúci mesiac sa uvidíme znovu.