Danka a Janka v rozprávke

S druhákmi zo ZŠ Pavla Križku sme si porozprávali o knižke Danka a Janka. Prečítali sme si rozprávku – „O človiečikovi z budíka“. Deti mali za úlohu vymenovať na čo slúži budík, aké hodinky poznajú a aký zvuk vydávajú. Potom sme si vyskúšali, koľko slov spojených s časom dokážu napísať za minútu a kto rýchlejšie prečíta pár viet z knihy. Táto zadaná úloha sa im veľmi páčila. Odchádzali spokojné so slovami, že sa tešia na ďalšiu návštevu knižnice.