Dokonalá Klára

Tretiaci zo ZŠ P. Križku spoznali tvorbu Gabriely Futovej. Na príbehu o Kláre mali možnosť presvedčiť sa o tom, že nikto nie je dokonalý. Nie je dôležité vo všetkom vyniknúť, pretože každý z nás je niečim výnimočný.