„Básnička Ti pomôže“ Tvorba Daniela Heviera, zážitkové čítanie

S deťmi II. stupňa SŠI sme si predstavili celú detskú tvorbu Daniela Heviera. Poukázali sme na to, že jeho tvorba je veľmi veselá a obohacujúca. Bližšie sme sa oboznámili s knihou „Strašidelník“, prečítali sme si, čoho všetkého sa boja dospeláci a čoho sa bojí aj Daniel Hevier. Vyrobili sme si „bubozmiz“ na odstraňovanie strachu a deti po podujatí dostali záložky, na ktorých bol presný návod na výrobu „bubozmizu“.