„Láskavé rozprávky. Láska k športu“ zážitkové čítanie

Prváčikovia zo ZŠ P. Križku nás navštevujú pravidelne raz do mesiaca. Tentokrát sme si prečítali rozprávku s pekným názvom „Láska k športu“. Ale skôr, než sme sa pustili do čítania, rozoberali sme si pojem „láska“, hľadali sme, aké druhy lásky poznáme a prišli sme postupne na to, že nemusí byť iba ľudská láska, ale aj iné druhy. Zahrali sme si hru, v ktorej deti znázorňovali svojim telom druh športu, ktorý majú rady a ostatné deti hádali, o aký šport ide.