„Paríž. Všetko, čo chceš vedieť“ hlasné čítanie

Žiakom ôsmeho ročníka zo ZŠ P. Križku sme predstavili knihu, ktorá je zaujímavá hneď na začiatku tým, že nepatrí do rúk rodičom. Predstavuje Paríž tak, ako ho nepoznáme, poukazuje na zaujímavosti múzeí, stavieb a rôznych ulíc. Deti si vyžrebovali témy, ktoré sme si z knihy prečítali. Odchádzali obohatené o nové poznatky svetoznámeho mesta.