„Týždeň mozgu“

Akcia „Týždeň mozgu“ sa celosvetovo uskutočňuje už od roku 1996. Cieľom akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho schopnosti a jeho zraniteľnosť, ako si zachovať jeho dobré fungovanie. Erudovane nám o tom porozprávala pracovníčka z RUVZ v Žiari nad Hronom pani Elena Búryová. Zároveň sme mali možnosť otestovať spoľahlivosť našej pamäti. Pani Búryová upriamila našu pozornosť tiež na Alzheimerovu chorobu, jej prvé príznaky a poradila, ako jej predísť pomocou posilňovania a trénovania pamäti.