Envirofilm

V tento slnečný, i keď trochu veterný deň, nás navštívili dve študentky zo SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici so svojimi operenými zverencami. Pri odborných prednáškach sa vystriedali deti z MŠ, žiaci ZŠ a tak isto aj študenti stredných škôl v Kremnici. Živých dravcov mali všetci možnosť vidieť z bezprostrednej blízkosti, a tí odvážnejší si mohli dravcov podržať aj na ruke. Od študentiek sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí, čo sa týka chovu a starostlivosti o takýchto dravcov. Niektorí mali pripravené množstvo zvedavých otázok, a boli aj takí, ktorí sa práve v tento deň rozhodli, že budú študovať na tej istej škole ako naše hosťky - študentky, lebo ich starostlivosť o dravce veľmi oslovila.