Ezopove bájky

Štvrtáci zo ZŠ Angyalovej sa bližšie oboznámili s jednou z Ezopových bájok. V bájke "Stromy a sekera" mali deti možnosť pochopiť dôležitosť stromov. Na lesnej pavučine, ktorú sme si vytvorili zo špagátu, deti videli, čo sa môže stať, keď drevorubač vyrúbe celý les. Deti hľadali podobnosť toho, čo sa stalo v bájke stromom, s tým, čo ich v živote postretlo.