KIV – spojená s exkurziou v knižnici

V rámci „Týždňa slovenských knižníc“ nás navštívili aj žiaci ôsmeho ročníka z I.ZŠ v Žiari Nad Hronom. Boli oboznámení s našou knižnicou a s jej činnosťou. Pre žiakov sme pripravili tiež exkurziu po knižnici, v rámci ktorej mali možnosť vidieť nielen oddelenie literatúry pre deti ale aj oddelenie literatúry pre dospelých. Deti dostali priestor na otázky súvisiace s knižnicou. Na spestrenie programu si zahrali hru. Odchádzali s novými poznatkami a zážitkami.