KIV spojená s exkurziou

Školský rok je vo svojom začiatku a my sme sa už rozbehli s aktivitami pre našich detských čitateľov. Piataci zo ZŠ P. Križku nás navštívili, aby si osviežili základné informácie o knižnici. O každom oddelení v knižnici sme si povedali užitočné informácie. Na spestrenie programu mali deti možnosť nahliadnuť do oddelenia pre dospelých, nakoľko toto oddelenie nepoznajú. Nevynechali sme ani čitáreň, ktorá je atraktívna hlavne pre počítačové stanice.