KIV spojená s interaktív​nym čítaním

Knihovnícko - informatickou výchovou sme spolu s druhákmi zo ZŠ P. Križku otvorili tohtoročnú spoluprácu. Zopakovali sme si stručné informácie o knižnici a potom sme sa "vrhli" do rozprávky. Deti pozorne počúvali a zapájali sa do rôznych dopredu pripravených aktivít. Za odmenu, že tak pekne počúvali a boli aktívne mali možnosť "zabŕlať" sa na chvíľu do kníh a pohľadať si niečo zaujímavé pre seba. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.