Klikni na to...

Týždeň ubehol ako voda a my sme sa znova zišli s dámami, ktoré sa rozhodli zdolať počítač a internet. Tentokrát sme sa zamerali na prácu s internetom a e-mailom. Všetko čo sme si povedali, sme si hneď aj skúšali, aby sa nám nové informácie lepšie vryli do pamäti. Orientácia a pohyb po internetovej stránke nám predsa dá niekedy zabrať. K používaniu internetu patrí samozrejme aj práca s poštou, e-mailom. Preto sme si povedali, čo všetko nám e-mail umožňuje a aké má výhody.