Klikni na to

S koncom školského roka prišiel tiež čas ukončiť náš počítačový cyklus pre seniorov. Aj posledná hodina sa niesla vo voľnom duchu, pretože tento spôsob nám prinášal želané ovocie. Každá prítomná „študentka“ mala možnosť sa opýtať presne to, čo sa chcela alebo potrebovala naučiť, a o to viac snahy vynaložila na dosiahnutie svojho cieľa. Ako sa na koniec školského roka patrí, naše dámy si za svoju snahu a pokroky v práci s počítačom odniesli vysvedčenie v podobe diplomu. Prekvapenie bolo však na oboch stranách, pretože na oplátku svoju vďaku vyjadrili krásnym kvetom a sladkou odmenou.