Knihovníck​o-informat​ická výchova

Žiaci 5. ročníka zo ZŠ Pavla Križku prišli do knižnice, aby sa začiatkom školského roka oboznámili s fungovaním knižnice. Aby si pripomenuli informácie, ktoré už o knižnici vedia. Samozrejme niektoré informácie sú pre piatakov nové a my sme využili tento priestor, aby sme ich ponúkli. Deťom sa v knižnici páčilo a už teraz sa tešia na novú návštevu.