Krista Bendová - literárne pásmo s hlasným čítaním

S obyvateľmi DD a DSS v Kremnici sme si pripomenuli 90. výročie jej narodenia. Bola prvou šéfredaktorkou Slovenky, spisovateľka, prekladateľka.  Pôsobila aj ako redaktorka denníka Pravda. Do slovenskej literatúry sa zapísala ako obľúbená spisovateľka veršovaných kníh pre deti i ľúbostnej poézie. Jej život a tvorbu sme si priblížili aj prostredníctvom literatúry dostupnej v našom knižnom fonde.