Láska, láskavý, láskavo

Deti z ŠKD pri ZŠ na Angyalovej ulici sa presvedčili, že v knižnici sa dá dobre zabaviť. Rozoberali sme pojem láskavý, hľadali sme ľudí vo svojom okolí, o ktorých by sme mohli povedať, že sú láskaví. Vysvetlili sme si rôzne formy lásky a zastavili sme sa pri "Láske k špáraniu si v nose". Rozprávka bola natoľko vtipná, že nenechala jediné dieťa bez úsmevu. Nabudúce sa spolu stretneme pri inej príležitosti.