Láskavé rozprávky - láska k jedlu

V tento deň sme navštívili deti zo ZŠ pri zdravotníckom zariadení v Psychiatrickej nemocnici. Predstavili sme si knihu, ktorá je plná láskavých rozprávok, rozoberali sme rôzne formy lásky a bližšie sme sa zaoberali láskou k jedlu. Ako už k zážitkovému čítaniu patrí aj nejaká aktivita, my sme si zahrali hru, ktorá súvisela s čítaným textom. Deti sa veľmi vďačne zapájali a utvrdili sa, že s knihou sa dá naozaj zažiť mnoho pekných zážitkov.