Maľovaný Bellov festival

Pri príležitosti 24. ročníka krajskej súťažnej prehliadky malých dychových hudieb - Festival Jána Levoslava Bellu v Kremnici, bola v čitárni Knižnice Jána Kollára, vernisážou otvorená výstava regionálnej výtvarnej sútaže pre deti pod názvom " Maľovaný Bellov festival". Slávnostným príhovorom otvorili vernisáž Mgr. Helena Žňavová - riaditeľka POS Žiar nad Hronom a Ľudmila Janečková - zástupkyňa riaditeľky Knižnice Jána Kollára. S kultúrnym programom vystúpili žiaci ZUŠ Jána Levoslava Bellu v Kremnici - Pavla Petríková - akordeón, Filip Timko - zobcová flauta, Natália Slašťanová - gitara , pod vedením pedagógov Marianny Petríkovej, Mgr. Art. Denisy Kuvikovej a Bc. Kláry Štroffekovej. Oceneným žiakom ceny odovzdala členka poroty PaedDr. Zuzana Hufková Bódiová - ZUŠ Jána Levoslava Bellu Kremnica.