Marec – mesiac knihy - prezentácia knižnice, prezentácia knižných noviniek

Tentokrát sme navštívili my školu a nie škola knižnicu. Všetci sme boli plní očakávania, čo nás spolu dnes čaká. Cez dataprojektor si deti pozreli prezentáciu knižnice, funkciu knižnice, jednotlivé úlohy, oddelenia a fotografie z niektorých podujatí. Cez vtipne napísaný text z knihy „Zmätené dvojičky zo slepej uličky“ sa veľmi ľahko vžili do role súrodencov, ktorí sú hrdinami tejto knihy. Nevynechali sme ani niekoľko zábavných činností na spestrenie programu, čo deti vrúcne uvítali. Dohodli sme sa, že sa čoskoro uvidíme znovu.