Môj anjel sa vie biť - interaktívne čítanie

V popoludňajších hodinách nás potešili svojou návštevou deti zo ŠKD pri ZŠ P. Križku. Predstavili sme si tvorbu Romana Brata a cez interaktívne čítanie sme sa dostali do rozprávky, v ktorej sa Oskar rozpráva so svojim anjelom. Vysvetlili sme si pojem „spánok spravodlivých“ a rozprávali sme sa o tom, prečo majú niektorí ľudia výčitky svedomia. Deti sa formou hry pokúsili vžiť do pocitov zvieraťa, ku ktorému sa nejako zachovali, či už dobre alebo zle. Tieto pocity opisovali jednoduchými slovami v pár vetách. Deti odchádzali plné nových zážitkov.