Päťka z nudy

Daniela Heviera a jeho bohatú literárnu tvorbu sme si predstavili so štvrtákmi zo ZŠ na Angyalovej ulici. Prečítali sme si niečo z jeho tvorby, deti si samé vyberali básničky a predbiehali sa, kto ich skôr prečíta. Bližšie sme si predstavili knihu "Strašidelník", v ktorej autor píše o rôznych druhoch strachu. Sám sa priznáva, čoho všetkého sa bojí. Na odplašenie strachu sme si vyrobili "Bubozmiz", ktorý si deti zobrali do školy a použijú ho vždy, keď sa budú niečoho báť.