Papierové zvieratká

Vo štvrtok sme sa opäť stretli s deťmi, aby sme si niečo pekné vyrobili. Tentokrát to boli zvieratká, ktoré si deti samé obkresľovali pomocou pripravených šablón a následne strihali a lepili. Pod detskými rúčkami vznikali krásne výtvory.