Paríž. Všetko, čo chceš vedieť - prezentácia knižnej novinky, hlasné čítanie

Šiestaci zo ZŠ P. Križku sa oboznámili s knižnou novinkou: Paríž. Všetko čo chceš vedieť. Deti si samé vyberali témy, o ktorých sa chceli dozvedieť viac. Pri niektorých témach sme sa dobre pobavili, ako napríklad slimáky na večeru, námestie gilotín, alebo budova naruby. Deti sa dozvedeli zaujímavosti, o ktorých ani netušili.