Podivuhodn​é príbehy siedmich morí

Žiaci 3. roč. zo Súkromnej základnej školy s MŠ v Kremnici spoznali kapitána Kukuka a jeho loď s posádkou. Takmer sme spolu oboplávali zemeguľu, kým sa nám podarilo spolu s kapitánom objaviť ostrovy, na ktorých bývali divné postavy bez nôh. Chcete vedieť aké? Prečítajte si aj vy príbeh z knihy "Podivuhodné príbehy siedmich morí".