Porada riaditeľov a bibliograf​ov RK BBSK

Dňa 4. apríla 2013 sa v priestoroch Knižnice Jána Kollára uskutočnila porada riaditeľov regionálnych knižníc BBSK a zároveň porada bibliografov regionálnych knižníc BBSK pod vedením Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Pozvanie prijala aj vedúca oddelenia vzdelávania a kultúry Úradu BBSK Mgr. Anna Ťureková a vedúca oddelenia spracovania kníh a špeciálnych dokumentov z odboru Národná bibliografia SNK v Martine PhDr. Ľudmila Rohoňová. Po ukončení porád, v rámci spoznávania regiónov, všetci spolu navštívili expozíciu Múzea mincí a medailí v Kremnici a výstavu keramiky "Pôvab kameninových záhrad".