Riziká seniorskéh​o veku

Mesiac október je už tradične mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme aj my chceli prejavit svoju úctu, vďaku a pozornosť našim skôr narodeným čitateľom a nielen im. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom sme v Klube dôchodcov v Kremnici zorganizovali odbornú prednášku v podaní p. Eleny Búryovej.