Slovenské ľudové rozprávky

To, prečo je ľudová rozprávka ľudovou, a ako je možné, že ešte aj dnes, v 21. storočí poznáme rozprávky, ktoré poznali aj naše pra, pra, pra, prastaré mamy sme si vysvetlili s deťmi zo SŠI. V prečítanej rozprávke sme hľadali znaky rozprávky, porovnávali sme so skutočnosťou. V prečítanom texte sme vyhľadávali archaizmy a vysvetlili sme si ich význam.