Snehuliack​e ostrovy

Snehuliacke ostrovy objavovali objavitelia zo Súkromnej základnej školy s MŠ v Kremnici. Deti sa naučili orientovať v slovníkoch slovenských spisovateľov, na internete sme spolu hľadali pôvod a výrobu zmrzliny a porovnávali sme to s textom príbehu pána spisovateľa Uličianskeho. Na záver podujatia si deti vyskúšali kvízom ako pozorne počúvali príbeh. Tým najšikovnejším sľúbila pani učiteľka jednotku do žiackej knižky.