Spoznaj svet svojej mamy

Deti z detskej ozdravovne Slniečko v Kremnických Baniach nás navštívili, aby spoznali, čo všetko je úlohou mamy. Priblížili sme si s deťmi význam "Dňa matiek" a aj jeho históriu. Deti plnili pripravené úlohy, aby sa vcítili do koži matky. Odchádzali z knižnice plné nových zážitkov.