Spoznaj svet svojej mamy

Piataci zo ZŠ P. Križku si prišli pripomenúť do knižnice Deň matiek. Prečítali sme si, kedy deň matiek vznikol a prečo. Porozprávali sme sa o tom, čo všetko je úlohou matky. Pre lepšie vcítenie sa do úlohy matky sa deti zabavili činnosťami, ktoré súviseli s každodennými úlohami mamy.