Tvorba Daniela Heviera

Žiakom druhého stupňa v SŠI sme priblížili tvorbu známeho spisovateľa Daniela Heviera. Predstavili sme si tiež jeho vydavateľstvá, v ktorých vydáva nielen svoje knihy. Deti mali možnosť spoznať hlasným čítaním svojský humor autora v predstavených dielach.