Tvorivá dielňa

Deti z detskej ozdravovne Slniečko nás navštívili, aby strávili príjemný čas v knižnici. Deti si vyrábali z tvrdého papiera zvieratká, ktoré si hrdo odniesli so sebou.