Vrabec Čimo

Po privítaní detí zo SŠI v Kremnici, sme sa na začiatku stručne oboznámili s tvorbou známej slovenskej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Po prečítaní básní z knihy ČIN - ČIN, sme sa porozprávali o vtákoch, ktoré odlietajú do teplých krajín a tiež o tých, ktoré ostávajú u nás aj cez zimu. Medzi ne patrí aj vrabec Čimo zo spomínanej knižky. Deti porozprávali o tom, ako sa v zime o vtáčiky starajú, ako ich kŕmia. Potom sa pokúsili nakresliť vtáčiu búdku a veľmi sa im podarila. Z knižnice odchádzali obohatené o nové poznatky.