Aj mozog - šéf spánku ho potrebuje dostatok

Klub dôchodcov, Kremnica