Barborka a jej veľké starosti

ŠMŠ pre Sluchovo postihnutých