Beseda s Ľ. Belákom a I. Popovičom

2. stupeň Základných škôl v Mestskom kultúrnom stredisku