Knižničné hliadky

Knižničné hliadky v uliciach mesta počas Týždňa slovenských knižníc