Stráž prírody

Základná škola pri ZZ Kremnické Bane