Vtáka poznáš po perí

ZŠ pri ZZ Slniečko Kremnické Bane