Aj tak budem knihovníko​m

Už po tretíkrát mali žiaci zo ZŠ P. Križku možnosť vyskúšať si prácu knihovníka. Robili všetko to, čo knihovníci. Naučili sa pracovať v knižničnom programe Clavius, baliť knihy baliacou technikou, správne zaraďovať knihy do políc a aj to, ako sa v online katalógu vyhľadávajú knihy. Tiež mali možnosť navštíviť útvar získavania, spracovania a ochrany knižničného fondu, kde im bolo vysvetlené ako sa spracovávajú knihy. Žiaci boli spokojní, že si mohli túto prácu vyskúšať.