Aj tak budem knihovníko​m

Aj žiaci 9. ročníkov zo ZŠ na Angyalovej ulici po prvýkrát prijali ponuku vyskúšať si na dve hodiny pracovať v knižnici, kedy museli zvládať všetky pracovné úkony, ktoré robí knihovník. Naučili sa ovládať knihovnícky program, pracovať v online katalógu, správne zakladať knihy do políc a mali možnosť aj nazrieť do programu na spracovanie nových kníh. Vyskúšali si aj novú techniku balenia kníh. Pri tejto činnosti sa dobre zabávali, pretože sa im podarilo prilepiť o fóliu. Odchádzali od nás spokojní s otázkami, či môžu prísť aj na druhý deň.