Bájky - literárny žáner

Bájky francúzske, ruské, grécke ale aj indické. Všetky takéto bájky sú k dispozícii v knižnici a my sme sa so žiakmi SŠI oboznámili s ukážkami z týchto bájok. Hľadali sme rovnaké znaky, ktoré sú význačné v bájkach, tiež sme hľadali konkrétne ustálené ľudské vlastnosti, ktoré autor pripisuje zvieratám. Rozprávali sme sa o poučeniach vyplývajúcich z prečítaného textu. Žiaci videli hlavne to, ako sa bájky vysmievajú ľudskej hlúposti.