Bambuľkine dobrodružs​tvá

Chronicky známa Bambuľka nás má stále čo naučiť. My sme sa tentokrát zamerali na kamarátstvo, to ako sa správať voči svojmu kamarátovi alebo kamarátke. Pri čítaní rozprávky si deti uvedomili, že Bambuľka má popletené názory na kamarátstvo a my sme ho spolu rozplietli. Na to, aby si deti stále pamätali, ako sa majú správať k svojim kamarátom, dostali pohľadnicu, kde majú vždy poruke básničku o kamarátstve.