Daniel Hevier

V tento deň sme spríjemnili chvíle deťom v psychiatrickej nemocnici a keďže tieto deti nemôžu opustiť areál zariadenia, vybrali sme sa my za nimi. Medzi deti sme zavítali s plnou taškou kníh a darčekov. Pátrali sme po spisovateľovi, ktorý sa považuje za najtvorivejšieho autora na Slovensku. Deti si vyskúšali okrem iného aj svoju vizuálnu pamäť a pokúšali sa nájsť čo najviac Hevierových kníh zašifrovaných v prečítanom texte. Strávili sme spolu úžasnú hodinu plnú nových zážitkov a skúseností. Už teraz sa tešíme, kedy tam budeme môcť ísť znovu. Z osobných dôvodov neprikladáme fotografie.