Dievčatko so zápalkami

Citlivý vianočný príbeh dievčatka sme si prečítali s tretiakmi zo ZŠ P. Križku. Počas čítania bolo na tvárach detí jasne vidieť ich pocity. Na pripravenom pracovnom liste mali vypracovať jednotlivé úlohy a zároveň si uvedomovali, čo príbeh H. CH. Andersena vyjadruje. Uvedomili si hlavne dôležitosť rodiny, súdržnosť a teplo domova, ktoré by sme nemali brať ako samozrejmosť.