Encyklopéd​ie

So žiakmi SŠI sme si dohodli besedu zameranú na tému, náučná literatúra a encyklopédie. Vysvetlili sme si pojem encyklopédia, ako sa v encyklopédiách orientovať, čo môže encyklopédia obsahovať a tiež základné rozdelenie. Na malom kvíze mali žiaci možnosť vyskúšať svoju pozornosť a odpovedať na jednoduché otázky zamerané na encyklopédie.