Encyklopéd​ie

Čo je encyklopédia, do akej literatúry sa zaraďujú encyklopédie, ako rozdeľujeme encyklopédie. Tieto, ale i mnohé iné poznatky získali dnes deti zo SŠI. Učili sa orientovať v encyklopédiách a v pracovných listoch odpovedali na pripravené otázky. Niekomu to šlo ľahšie, niekomu ťažšie.